Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje, mokslininkams, mokslo įstaigoms bei verslui pristato naują sistemą ir veiklos įrankį. Tai – elektroniniai mokslo vartai, kurie leis daug efektyviau vykdyti bei užsakinėti mokslinius tyrimus ir pristatyti juos užsienio rinkoms.

 

 

Lietuva už Europos Sąjungos lėšas jau įsirengė pažangią ir konkurencingą mokslo tyrimams reikalingą infrastruktūrą, tad dabar pradedame naują etapą, sutelkdami dėmesį į kuo efektyvesnį verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą ir turimų technologijų panaudojimą. Tam sukūrėme vieningą E. mokslo vartų sistemą. Ji palengvins mokslininkų ir užsakovų bendradarbiavimą, o kartu leis skaidriai sekti vykdomų mokslo tyrimų eigą, įrenginių užimtumą, investicijų į MTEP srautus.

 

E. mokslo vartai veikia patogiu vieno langelio principu ir atveria galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems vartotojams lengvai ir patogiai gauti informaciją apie visas Lietuvoje teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugas, finansavimo programas, inovatyvius produktus bei idėjas.

 

Sukurtos 4 pažangios elektroninės paslaugos:

  • Finansuojame – Naujų mokslinių tyrimų, inovacijų ir (ar) mokslinės produkcijos sukūrimo finansavimas;
  • Kuriame - Mokslinės produkcijos komercializavimas, pagalbos teikimas įvedant inovatyvius produktus į rinką, įmonių MTEP veiklų vertinimas;
  • Parduodame – MTEP paslaugų administravimas ir pardavimas;
  • Bendraujame – Informacinės ir partnerių paieškos pagalbos įmonėms ir mokslo institucijoms teikimas, įmonių poreikių MTEP skelbimas.

 

Projektas gali padėti Lietuvos bei užsienio verslui rasti bei užsisakyti:

  • Mokslinius tyrimus;
  • Konkrečius išradimus;
  • Technologijas;
  • Galimybių studijas;
  • Naujas metodikas;
  • Prototipus ar produktus.

 

Tikime, kad ši nauja sistema atvers galimybes daug platesniam verslo, mokslo ir valdžios institucijų dialogui ir taps tvirtu žingsniu į ateitį.

 

Projektas „E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-14-K-01-022 vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“.

Mokslo vartų, Europos finansavimo, Mita paveiksliukai