Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje, mokslininkams, mokslo įstaigoms bei verslui pristato naują sistemą ir veiklos įrankį. Tai – elektroniniai mokslo vartai, kurie leis daug efektyviau vykdyti bei užsakinėti mokslinius tyrimus ir pristatyti juos užsienio rinkoms.

Per penkeris MITA gyvavimo metus, Lietuva už Europos Sąjungos lėšas jau įsirengė pažangią ir konkurencingą mokslo tyrimams reikalingą infrastruktūrą, tad dabar pradedame naują etapą, sutelkdami dėmesį į kuo efektyvesnį verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą ir turimų technologijų panaudojimą. Tam sukūrėme vieningą E. mokslo vartų sistemą. Ji palengvins mokslininkų ir užsakovų bendradarbiavimą, o kartu leis skaidriai sekti vykdomų mokslo tyrimų eigą, įrenginių užimtumą, investicijų į MTEP srautus.

Tikime, kad ši nauja sistema atvers galimybes daug platesniam verslo, mokslo ir valdžios institucijų dialogui ir taps tvirtu žingsniu į ateitį.

E. mokslo vartai veiks patogiu vieno langelio principu ir atvers galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems vartotojams lengvai ir patogiai gauti informaciją apie visas Lietuvoje teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugas, finansavimo programas, inovatyvius produktus bei idėjas ir padės sklandžiau įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus.

E. mokslo vartų dėka sumažės administracinė našta, bus paprastesnis ir greitesnis paraiškų teikimas, visa informacija bus  sutelkta vienoje vietoje.

Projektas gali padėti Lietuvos bei užsienio verslui rasti bei užsisakyti:

  • Mokslinius tyrimus;

  • Konkrečius išradimus;

  • Technologijas;

  • Galimybių studijas;

  • Naujas metodikas;

  • Prototipus ar produktus.

Projekto tikslai

  • Sukurti galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems interesantams naudojantis el. paslaugomis – lengvai ir patogiai gauti informaciją apie Lietuvoje teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugas bei įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus.

  • E. mokslo vartų, per kuriuos būtų prieinamos pažangios e. mokslo paslaugos, pagalba sudaryti prielaidas verslo ir mokslo bendradarbiavimui ir bendrų žinių produktų kūrimui, technologijų perdavimui.

  • Perkelti į elektroninę erdvę MITA teikiamas paslaugas, palengvinant informacijos paiešką, mažinant dvigubo finansavimo riziką, paraiškų finansavimui gauti pateikimą.

  • Pažangių e. mokslo paslaugų pagalba padidinti naujai sukurtos atviros prieigos centrų (APC) infrastruktūros panaudojimą ir palengvinti APC valdymą bei MTEP paslaugų rinkodarą.

Elektroninės paslaugos

E. mokslo vartai teiks klientams 4 pagrindines paslaugas:

1. Finansuojame – Naujų mokslinių tyrimų, inovacijų ir (ar) mokslinės produkcijos sukūrimo finansavimas.

2. Kuriame – Mokslinės produkcijos komercializavimas - pagalbos teikimas įvedant inovatyvius produktus į rinką.

3. Parduodame – MTEP paslaugų administravimas ir pardavimas.

4. Bendraujame – Informacinės ir partnerių paieškos pagalbos įmonėms ir mokslo institucijoms teikimas, įmonių poreikių MTEP skelbimas.

Projektas „E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-14-K-01-022, prisideda prie VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ 1 uždavinio „Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje“.

Mokslo vartų, Europos finansavimo, Mita paveiksliukai