Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

KAM-GT-01
Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“
2022-01-05 12:15
2022-02-02 16:30
Mokslo ir studijų institucijos Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas siekiant gauti finansavimą bei įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus, skirtus gynybos technologijų ir pajėgumų vystymui.  

Kvietimo tema: Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema.

Privalomas pasiekti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –MTEP) projekto įgyvendinimo etapas (toliau – MTEP projekto įgyvendinimo etapas) pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, nuostatas – 7 (septintas) (prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas).

Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 (antro) iki 7 (septinto) imtinai.

Didžiausias galimas projekto finansavimas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų – iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Planuojamų finansuoti projektų skaičius – 1.

Projekto įgyvendinimo trukmėiki 36 (trisdešimt šeši) mėnesių nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos.

Kiti kvietimo reikalavimai numatyti:

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-696 patvirtintame „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos finansavimo sąlygų apraše“ (toliau – Aprašas).  

- Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2V-428 patvirtintame „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos įgyvendinimo apraše“ (toliau – Programos įgyvendinimo aprašas).

Paraiškos pildymo klausimais:

Deividas Petrulevičius, tel. +370 645 89 138, el. p. deividas.petrulevicius@mita.lt

Prisijungimo/registracijos MTEPIS klausimais:

tel. +370 652 44275, el. paštas: mtepis@mita.lt