Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

TPP-FA-01
Kvietimas teikti technologinės plėtros priemonės TPP-01 kvietimo projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
2017-11-29 10:30
2018-01-05 15:15
Mokslo ir studijų institucijos Maža įmonė Vidutinė įmonė 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti technologinės plėtros priemonės TPP-01 kvietimo projektų finansines ataskaitas už 2017 metus.

 

Finansines ataskaitas teikia:

Lėšų gavėjai (mokslo ir studijų institucijos bei įmonės), kurių projektai patvirtinti Agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2V-294 „Dėl finansuotinų technologinės plėtros projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo technologinės plėtros projektų vykdymui 2017 metais“ ir 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 2V-311 „Dėl finansuotinų technologinės plėtros projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo technologinės plėtros projektų vykdymui 2017 metais“.

 

Finansinių ataskaitų teikimo tvarka yra nustatyta lėšų skyrimo sutartyse ir Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V-154 „Dėl Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

 

Finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 metus.

 

Finansines ataskaitas teikia kiekvienas projekto vykdytojas individualiai.

 

Lėšų gavėjai Agentūrai privalo pateikti:

         1. Finansinę ataskaitą;

         2. Išlaidas pagrindžiančius ir įrodančius dokumentus.

 

Finansinės ataskaitos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki  2018 m. sausio 5 d. 

Daiva Keršienė, tel. (8 5) 212 7435, el. paštas: daiva.kersiene @mita.lt