Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

NOR-01
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms
2019-02-13 07:30
2020-03-12 13:59
Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas dėl paramos kelionių išlaidoms kompensuoti. 

Kvietimo tikslas – skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių bendriems projektams pagal programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – Programa) įgyvendinti.

Numatytos skirti paramos suma – 50 000 Eur.

Paramos suma vienai įmonei (parama kelionei yra skiriama įmonei, ne asmeniui) - 779 Eur.

Paraiškų teikimas: Reikalavimai pareiškėjams ir paraiškų teikimo tvarka yra nustatyti Kvietime teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti.

Agentūrai teikiama:

1. 2014–2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ paraiška dėl paramos kelionių išlaidoms kompensuoti;

2. De minimis pagalbos deklaracija;

3. Ataskaita dėl dalyvavimo dvišalėse veiklose finansuojamose 2014–2021.

Visi dokumentai yra teikiami Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis.

Išsami informacija teikiama:

paraiškos pildymo klausimais:

Beata Mažul, tel. (+370) 604 78935, el. p. beata.mazul@mita.lt

prisijungimo prie MTEPIS bei paraiškos teikimo klausimais:

tel. (+370) 652 44275, el. p. mtepis@mita.lt