Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

PP-01
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
2018-02-21 07:00
2018-11-30 15:15
Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą, skirtą skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose.

 

Remiamos veiklos:

·         įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose;

·         įmonių dalyvavimas tarptautiniuose konsorciumų susitikimuose;

·         tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimas Lietuvoje.

 

Tinkami pareiškėjai – įmonės.

 

Agentūros apmokamų išlaidų suma negali viršyti:

·         600 Eur – dalyvaujant renginyje Europos Sąjungos valstybėje narėje

·         800 Eur –  dalyvaujant renginyje Europos, bet ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, valstybėse –

·         1000 Eur – dalyvaujant renginyje kitose valstybėse.

·         1000 Eur – organizuojant tarptautinį konsorciumo susitikimą.

 

Projektai atrenkami konkursinio finansavimo būdu. Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

 

Agentūrai privalomi pateikti dokumentai:

·         paraiška (pildoma sistemoje);

·         dalyvio gyvenimo aprašymas (CV).

 

Informacija teikiama:

·         paraiškos pildymo klausimais: Daiva Keršienė, tel. (8 5) 212 7435, el. p. [email protected]

·         darbo su MTEPIS klausimais: Žanas Matuzanis, tel. (8 5) 264 4715, el. p. [email protected]