Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

PP-03
Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
2021-09-01 15:15
2021-11-26 23:59
Įmonės 

Priemonės tikslas - skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose (toliau – programos), siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Remiama veikla:

- įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas;

- tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas, organizavimas.

Nuoroda į aprašą:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8c20312051111ecb4af84e751d2e0c9

Tinkami pareiškėjai – įmonės.

Agentūros apmokamų išlaidų suma negali viršyti:

Grupė Nr. 1: Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika – 608 Eur.

Grupė Nr. 2: Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Italijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija, Vokietijos Federacinė Respublika (taip pat taikoma dalyvavimui renginyje užsienio valstybėje, nenurodytoje nei vienoje užsienio valstybių grupėje) – 779 Eur.

Grupė Nr. 3: Izraelio Valstybė – 1082 Eur.

Grupė Nr. 4: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika – 1461 Eur.

Grupė Nr. 5: Japonija – 2078 Eur.

Paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) užpildant formą parengtą pagal Aprašo 1 priedą.

Paraiškų teikimo terminas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. lapkričio 26 d.

Paraiškos pildymo klausimais:

Eigirdas Sarkanas, tel. +370 604 76995, el. paštas: eigirdas.sarkanas@mita.lt

Prisijungimo / registracijos MTEPIS klausimais:

Žanas Matuzanis, tel. +370 652 44275, el. paštas: mtepis@mita.lt