Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

DTR-01
Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose
2020-03-02 00:00
2020-11-27 23:59
Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą, skirtą įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose skatinimui. Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Remiamos veiklos:

Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose:

  • susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas,
  • susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose,
  • parengti projektų paraiškas,
  • tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas, organizavimas.

Tinkami pareiškėjai – Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacijų projektus pagal programas ir atitinkančios Aprašo 8 punkto reikalavimus.

Dalyvavimo renginiuose išlaidos apmokamos taikant Aprašo 22 punkte fiksuotąsias sumas, kurių dydžiai yra maksimalūs. Fiksuotoji suma yra skiriama įmonei, neatsižvelgiant į dalyvauti renginyje įmonės skiriamų darbuotojų skaičių. Agentūros apmokamų renginių organizavimo išlaidų, nurodytų kvietimo 5.2.4 punkte, suma vienam renginiui yra ne daugiau kaip 1000 Eur.

Projektai atrenkami konkursinio finansavimo būdu. Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

Agentūrai privaloma pateikti užpildytą paraišką pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą. Individualus pareiškėjo pildomos paraiškos šablonas PDF formatu atsisiunčiamas inicijavus paraiškos pildymo procesą ir užpildytas įkeliamas į MTEPIS.

 

Informacija teikiama:

Paraiškos pildymo klausimais: Gintaras Jodinskas, tel. +370 645 61758, el. p. [email protected]

Registracijos ir prisijungimo prie MTEPIS klausimais: Žanas Matuzanis, tel. +370 652 44275, el. p. [email protected]

Pildyti paraišką
Prašome prisijungti prie sistemos ir pasirinkti atstovaujamą organizaciją norint teikti paraišką.