Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

KAM-05
Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui
2018-11-20 07:30
2019-01-02 10:00
Mokslo ir studijų institucijos Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperitmentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, atrankos konkursui.

Problema ir MTEP darbo tikslas: Sparčiai tobulėjant technologijoms Lietuvos kariuomenės naudojama technika tampa nebe tokia efektyvi. Kompanijos, besispecializuojančios naujausios įrangos gamyboje neparduoda ir neperduoda naujausių technologijų įrangos trečiosioms šalims, o rinkoje prieinama įranga yra senesnės kartos, kuri nesuteikia privalumo arba visai netinkanti vykdant nustatytas užduotis.

Yra žinoma, kad egzistuoja technologijos, galinčios palengvinti žmogaus judėjimą, suteikiančios galimybes užduotis vykdyti kelis kartus greičiau ir efektyviau judant didesnį atstumą. Naudojant naujausias technologijas galima sukurti mažesnio svorio įrangą, kuri palengvina tiesioginį darbą ir užduočių įgyvendinimą.

Lietuvos kariuomenės poreikiams patenkinti reikėtų sukurti transporto priemonę, kuri galėtų judėti pakankamą atstumą skleisdama priimtinai mažą garsą, dėl mažesnio svorio padidintų mobilumą tiek gabenant įrangą į užduoties vietą, tiek atliekant pačią užduotį (žr. pridedamą techninę užduotį ir reikalavimus).

Reikalavimai projektų įgyvendinimui: MTEP projektas įgyvendinamas dviem etapais ir kiekvieno etapo įgyvendinimo pabaigoje turi būti pasiekti techninės užduoties bei techninės specifikacijos reikalavimai (pridedama). Jei projektą vykdys juridinių asmenų konsorciumas, projekto vykdytojai privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Agentūrai teikiama:

1. Paraiška Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis;

2. Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma).

3. Dokumentai, pagrindžiantys projekto vadovo ir projekto vykdytojų MTEP patirtį konkrečioje srityje, kurioje numatyta vykdyti projektą (pvz., pasiekimai atitinkamoje, kvietimo sąlygose nurodytoje MTEP srityje (-se): tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis; įgyvendinti bendri mokslo ir (ar) verslo projektai; patentai, mokslinių straipsnių mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics duomenų bazę, sąrašas ir kt.);

4. Projekto koordinatoriaus deklaracija (pildoma MTEPIS);

5. Išlaidas (personalo darbo užmokesčio ir kt., prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto) pagrindžiantys dokumentai.

Paraiškų teikimas: Reikalavimai projektų vykdytojams, projektams bei paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame MITA direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2V-285 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 2V-81 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Paraiškos pildymo instrukcija pridedama.

Paraiškos pildymo klausimais: Eglė Elena Šataitė, tel. (8 5) 2644705, el. p. [email protected]

Registracijos sistemoje bei paraiškos teikimo klausimais: Žanas Matuzanis, tel. (8 5) 2644715, el. p. [email protected]