Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

NOR-02
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms
2020-03-12 00:00
2020-12-31 23:59
Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas dėl paramos kelionių išlaidoms kompensuoti. 

Kvietimo tikslas – skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių bendriems projektams pagal programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – Programa) įgyvendinti.

Numatytos skirti paramos suma – 50 000 Eur.

Paramos suma vienai įmonei (parama kelionei yra skiriama įmonei, ne asmeniui) - 779 Eur.

Paraiškų teikimas: Reikalavimai pareiškėjams ir paraiškų teikimo tvarka yra nustatyti Kvietime teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti.

Agentūrai teikiama:

1. 2014–2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ paraiška dėl paramos kelionių išlaidoms kompensuoti;

2. De minimis pagalbos deklaracija;

3. Ataskaita dėl dalyvavimo dvišalėse veiklose finansuojamose 2014–2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" lėšomis.

Paraiškas teikia juridinio asmens įgalioti atstovai Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis.

Registracijos sistemoje instrukciją rasite čia.

Išsami informacija teikiama:

paraiškos pildymo klausimais:

Beata Mažul, tel. (+370) 604 78935, el. p. beata.mazul@mita.lt

prisijungimo prie MTEPIS bei paraiškos teikimo klausimais:

tel. (+370) 652 44275, el. p. mtepis@mita.lt