Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

PP-02
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose MTEPI priemonėms
2019-02-25 14:00
2019-12-06 23:59
Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą, skirtą skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose.

Remiamos veiklos:

  • įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose;
  • įmonių dalyvavimas tarptautiniuose konsorciumų susitikimuose;
  • tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimas Lietuvoje.

Tinkami pareiškėjai – įmonės.

Agentūros apmokamų išlaidų suma negali viršyti:

  • Grupė Nr. 1: Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika – 608 Eur.
  • Grupė Nr. 2: Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Italijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija, Vokietijos Federacinė Respublika (taikoma ir dalyvavimui renginyje užsienio valstybėje, nepatenkančiai nei į vieną užsienio valstybių grupę) – 779 Eur.
  • Grupė Nr. 3: Izraelio Valstybė – 1082 Eur.
  • Grupė Nr. 4: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika – 1461 Eur.
  • Grupė Nr. 5: Japonija – 2078 Eur.

Projektai atrenkami konkursinio finansavimo būdu. Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

Agentūrai privalomi pateikti dokumentai:

  • paraiška;
  • dalyvio gyvenimo aprašymas (CV).

Išsami informacija teikiama:

paraiškos pildymo klausimais:

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

prisijungimo prie MTEPIS bei paraiškos teikimo klausimais:

tel. (+370) 652 44275, el. p. mtepis@mita.lt