Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

HEP-01
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose
2021-09-14 08:00
2021-10-05 23:59
Įmonės 

Priemonės tikslas:

Skatinti Lietuvos verslo ir mokslo subjektų dalyvavimą EIT (Europos inovacijų ir technologijų institutas) ŽIB (Žinių ir inovacijų bendrija) ir (arba) HE (Europos Horizonto) partnerysčių veiklose, siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityje ir įsitraukimą į tarptautinius inovacijų tinklus.

Remiama veikla:

Dalyvavimas EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių veiklose, įsitraukiant į EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių tinklą.

Nuorodą į aprašą rasite čia.

Tinkami pareiškėjaiLietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, turintys teisę dalyvauti EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje ir pasirašę arba ketinantys pasirašyti dalyvavimo EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje sutartį. ir atitinkantys Aprašo 10 p. nustatytus reikalavimus..

Finansuojamas išvardytų narysčių dalyvavimo mokestis 2021 – 2023 m. laikotarpiu:

 • EIT ŽIB;
 • Pagrindinės skaitmeninės technologijos (angl. Key digital technologies);
 • Išmanieji tinklai ir paslaugos (angl. Smart Networks & Services);
 • Didelio našumo skaičiavimai (angl. High performance Computing);
 • Europos metrologija (angl. European Metrology);
 • Dirbtinis intelektas, duomenys ir robotika (angl Artificial Intelligence, Data and Robotics);
 • Fotonika (angl. Photonics);
 • Pagaminta Europoje (angl. Made in Europe);
 • Procesai planetai (angl. Process4Planet);
 • Pasauliniu mastu konkurencingos kosmoso sistemos (angl. Globally Competitive Space Systems)**;
 • Švarus vandenilis (angl. Clean Hydrogen);
 • Švari aviacija (angl. Clean Aviation);
 • Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tyrimai (angl. Single European Sky ATM Research);
 • Europos geležinkeliai (angl. Europe's Rail);
 • Kooperatyvus, prijungtas ir automatizuotas mobilumas (angl. Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM));
 • Baterijos „Konkurencingos Europos pramoninių baterijų vertės grandinės link“ (angl. Batteries "Towards a competitive European industrial battery value chain");
 • Nulinių emisijų vandens transportas (angl. Zero-emission Waterborne Transport);
 • Nulinių emisijų kelių transportas (angl. Zero-emission Road Transport (2ZERO));
 • Į žmones orientuota tvari pastatyta aplinka (angl. People-centric Sustainable Built Environment (Built4People));
 • Perėjimas į švarią energetiką (angl. Clean Energy Transition);
 • Miestų perėjimo į tvarią ateitį lyderystė (angl. Driving Urban Transitions to a Sustainable Future);
 • Inovatyvi energetika (angl. InnoEnergy);
 • Klimato atžvilgiu neutrali, tvari ir produktyvi mėlyna ekonomika (angl. Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy);
 • Skaitmenizavimas (angl. Digital)
 • Maistas (angl. Food);
 • Sveikata (angl. Health);
 • Žaliavos (angl. Raw Materials);
 • Gamyba (angl. Manufacturing);
 • Miestų judumas (angl. Urban Mobility);
 • Kultūros ir kūrybinės industrijos (angl. Cultural and Creative Industries).

Agentūrai teikiama:

Užpildytos paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) užpildant Aprašo 1 priede nustatytą formą (atsisiunčiamas iš sistemos A priedas) bei pateikiant personalo gyvenimo aprašymus (CV) bei narystės mokesčio dydį įrodančius dokumentus.

Paraiškų teikimo terminas nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. 8:00 iki 2021 m. spalio 5 d. 23:59

Paraiškos pildymo klausimais:
Andrius Balsys, tel. +370 655 28195, el. paštas: andrius.balsys@mita.lt 

Prisijungimo / registracijos MTEPIS klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. +370 652 44275, el. paštas: mtepis@mita.lt