Search Search

Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas tema „Skraidančiojo šaudmens sukūrimas“
Kvietimas teikti paraiškas tema „Skraidančiojo šaudmens sukūrimas“
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“
Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa
Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose skatinimas
Dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose skatinimas
Finansavimo priemonė
Ataskaitų teikimas už „Turizmo inovacijų“ projektų įgyvendinimą
Ataskaitų teikimas už „Turizmo inovacijų“ projektų įgyvendinimą
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti Agentūros finansuojamų priemonės „Technologinės plėtros projektai“ projektų finansines ataskaitas
Kvietimas teikti Agentūros finansuojamų priemonės „Technologinės plėtros projektai“ projektų finansines ataskaitas
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti Agentūros finansuojamų priemonės Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje (BIOTECH-1 ir BIOTECH-2) projektų finansines ataskaitas
Kvietimas teikti Agentūros finansuojamų priemonės Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje (BIOTECH-1 ir BIOTECH-2) projektų finansines ataskaitas
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti Agentūros finansuojamų priemonių (Eurostars 2 ir Eurostars 3) projektų finansines ataskaitas
Kvietimas teikti Agentūros finansuojamų priemonių (Eurostars 2 ir Eurostars 3) projektų finansines ataskaitas
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti