Search Search

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE IR TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ VEIKLOSE (TYKU 2)
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE IR TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ VEIKLOSE (TYKU 2)
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose skatinimas
Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose skatinimas
Finansavimo priemonė
KVIETIMAS TEIKTI TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSINES ATASKAITAS UŽ 2018 METŲ I-IV KETVIRČIUS
KVIETIMAS TEIKTI TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSINES ATASKAITAS UŽ 2018 METŲ I-IV KETVIRČIUS
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė (finansinės ataskaitos)
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė (finansinės ataskaitos)
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti