Programos/priemonės Programos/priemonės

KAM-GT
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa

Priemonė skirta skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas bei įmones vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, kurios yra skirtos gynybos technologijų ir pajėgumų vystymui.

Finansuojamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai asmenys.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-696 patvirtintu „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašu“.

- Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2V-428 patvirtintu „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos įgyvendinimo aprašu“.

Deividas Petrulevičius, tel. +370 645 89 138, el. p. deividas.petrulevicius@mita.lt

Paskelbimo dataKvietimo Nr.Kvietimo pavadinimasParaiškos pateikimo terminas
Galioja ikiLiko dienų
Įrašų nėra


Dažniausiai užduodami klausimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Įrašų nėra