Programos/priemonės Programos/priemonės

NOR
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ parama kelionių išlaidoms kompensuoti

Priemonė skirta skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą siekiant įgyvendinti bendrus Lietuvos–Norvegijos projektus programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – Programa) rėmuose. Priemonė yra finansuojama 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

Informacija apie Programą:

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/norvegijos-finansinio-mechanizmo-programa-verslo-pletra-inovacijos-ir-mvi

Informacija apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus 2014-2021:

http://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo taisyklės;
  • 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo reglamentas.

 

 

Ina Sinkevičiūtė, tel. +370 604 77086, el. p. ina.sinkeviciute@mita.lt

Paskelbimo dataKvietimo Nr.Kvietimo pavadinimasParaiškos pateikimo terminas
Galioja ikiLiko dienų
Įrašų nėra


Dažniausiai užduodami klausimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Įrašų nėra