Programos/priemonės Programos/priemonės

EIC-2021
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas, priemonė

Priemonės tikslas - paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu.

Remiama veikla - pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominė erdvėje (EEE)) paslauga, apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas (toliau – Projektas).

Aktualūs teisės aktai: Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. (+370) 604 76851, el. paštas: edita.bagdonaite@mita.lt

Paskelbimo dataKvietimo Nr.Kvietimo pavadinimasParaiškos pateikimo terminas
Galioja ikiLiko dienų
Įrašų nėra


Dažniausiai užduodami klausimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Įrašų nėra