Programos/priemonės Programos/priemonės

PP
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms

Priemonės tikslas skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose.

 

Remiamos veiklos:

·         įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose;

·         įmonių dalyvavimas tarptautiniuose konsorciumų susitikimuose;

·         tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimas Lietuvoje.

 

Tinkami pareiškėjaiįmonės.

 

Projektai atrenkami konkursinio finansavimo būdu.

Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašu.

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

Paskelbimo dataKvietimo Nr.Kvietimo pavadinimasParaiškos pateikimo terminas
Galioja ikiLiko dienų
Įrašų nėra


Dažniausiai užduodami klausimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Įrašų nėra