Paieška Paieška

Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose MTEPI priemonėms
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose MTEPI priemonėms
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ parama kelionių išlaidoms kompensuoti
Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ parama kelionių išlaidoms kompensuoti
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti Inovacijų auditų ataskaitas ir Rekomendacijų dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo planus
Kvietimas teikti Inovacijų auditų ataskaitas ir Rekomendacijų dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo planus
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Inovacijų auditų ataskaitų ir rekomendacijų dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo planų teikimas
Inovacijų auditų ataskaitų ir rekomendacijų dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo planų teikimas
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ finansavimo priemonė
Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti MITA finansuojamų projektų finansines ataskaitas pagal „Eurostars 2“ jungtinę programą, Technologinės plėtros projektų priemonę, Europos interesų grupės „CONCERT-Japan“ iniciatyvą
Kvietimas teikti MITA finansuojamų projektų finansines ataskaitas pagal „Eurostars 2“ jungtinę programą, Technologinės plėtros projektų priemonę, Europos interesų grupės „CONCERT-Japan“ iniciatyvą
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti