Paieška Paieška

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidų finansavimo
Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidų finansavimo
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose finansavimo priemonė
Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų (TPP-01) finansines ataskaitas už 2018 metų I-IV ketvirčius
Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų (TPP-01) finansines ataskaitas už 2018 metų I-IV ketvirčius
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti technologinės plėtros priemonės TPP-01 kvietimo projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
Kvietimas teikti technologinės plėtros priemonės TPP-01 kvietimo projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė (finansinės ataskaitos)
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė (finansinės ataskaitos)
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui
Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui
Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
MTEP projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinis finansavimas
MTEP projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinis finansavimas
Finansavimo priemonė