Paieška Paieška

Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Turizmo inovacijos
Turizmo inovacijos
Finansavimo priemonė
Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas tema „Skraidančiojo šaudmens sukūrimas“
Kvietimas teikti paraiškas tema „Skraidančiojo šaudmens sukūrimas“
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas tema „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“
Kvietimas teikti paraiškas tema „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas tema „Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistema“
Kvietimas teikti paraiškas tema „Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistema“
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“
Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa
Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti Inovacijų auditų ataskaitas ir Rekomendacijų dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo planus
Kvietimas teikti Inovacijų auditų ataskaitas ir Rekomendacijų dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo planus
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti