Paieška Paieška

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidų finansavimo
Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidų finansavimo
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose finansavimo priemonė
Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti technologinės plėtros priemonės TPP-01 kvietimo projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
Kvietimas teikti technologinės plėtros priemonės TPP-01 kvietimo projektų finansines ataskaitas už 2017 metus
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė (finansinės ataskaitos)
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė (finansinės ataskaitos)
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas dalyvauti tarptautinių partnerių paieškos renginiuose
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms
Tarptautinių partnerių paieška MTEPI programoms
Finansavimo priemonė
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
Kvietimas teikti paraiškas MTEP finansavimui gauti
Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ finansavimo priemonė
Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ finansavimo priemonė
Finansavimo priemonė
Aerofotografavimo paslauga
Aerofotografavimo paslauga
MTEP paslauga
Medžio rievių matavimas
Medžio rievių matavimas
MTEP paslauga