MTEP paslaugų katalogas MTEP paslaugų katalogas

Neklasikinės logikos
2894.00Eur
Vilniaus universitetas

Spartus informacinių technologijų augimas, prasidėjęs praeito šimtmečio pabaigoje, iškėlė naujus sudėtingus uždavinius, kurių sprendimui klasikinės matematinės logikos priemonių nepakanka. Greta su nagrinėjamomis tradicinėmis neklasikinėmis logikomis (intuicionistine, modalumo ir kt.) buvo sukurtos ir pradėtos nagrinėti bei taikyti įvairios naujos neklasikinės logikos (dinaminė, žinių, kompiuterinių agentų ir kt.). Pagrindinė Matematinės logikos sektoriuje vykdomų mokslinių tyrimų tematika  apima  neklasikines logikas (modalumo, laiko, dinaminė, žinių ir kt., o taip pat įvairūs šių logikų apjungimai bei modifikacijos). Ypač svarbios yra žinių logikos. Modalinės ir multimodalinės logikos taikomos kompiuterinių agentų žinioms ir veikimui aprašyti. Žinojimas ir žinojimo sąveika yra centriniai elementai žiniomis pagrįstoje ekonomikos teorijoje ir praktikoje. Tematika, apimanti neklasikines logikas ir įrodymo teorijos klausimus nagrinėjamose logikose (įskaitant dedukcinių sistemų konstravimą) yra perspektyvi.

Ši tematika yra aktuali Lietuvos ir tarptautiniu mastu, kadangi teoriniai tyrimai neklasikinių logikų srityje randa taikymus tiriant bei modeliuojant įvairius sudėtingus technologinius ir socialinius procesus bei vystant žiniomis paremtą ekonomiką. Formalūs, matematine logika paremti metodai plačiai taikomi sprendžiant svarbius kompiuterinių sistemų bei technologinių procesų  patikimumo klausimus.
Kontaktiniai asmenys

Vardas: REGIMANTAS

Pavardė: PLIUŠKEVIČIUS

El. pašto adresas: regimantas.pliuskevicius@mii.vu.lt

Telefono numeris: 8 613 56496

Vardas: JŪRATĖ

Pavardė: SAKALAUSKAITĖ

El. pašto adresas: jurate.sakalauskaite@mii.vu.lt

Telefono numeris: 8 600 12763

Vardas: ROMAS

Pavardė: ALONDERIS

El. pašto adresas: romas.alonderis@mii.vu.lt

Telefono numeris: 8 627 42286

Atsiskaitymo būdai
Atsiskaitykite už paslaugas bankiniu pavedimu arba MTEPIS priemonėmis. Litų keitimo į eurus santykis yra 3,45280
Saugumo politika
Jūsų asmeninė informacija yra neperduodama trečiosioms šalims ir naudojama tik Jūsų užsakymui įvykdyti.