MTEP paslaugų katalogas MTEP paslaugų katalogas

Vandens telkinių produktyvumo ir ekologinės būklės vertinimas, hidoroekosistemų pažeidžiamumo/atsparumo chroniškiems ir ūmiems antropogeninės bei gamtinės kilmės stresoriams nustatymas
7500.00Eur
Gamtos tyrimų centras

Vandens telkinių ekologinė būklė nustatoma naudojant biologiniais, fizikiniais-cheminiais ir hidromorfologiniais rodikliais pagrįstas būklės nustatymo sistemas, atitinkančias ES Bendrojoje vandens politikos direktyvos reikalavimus. Upių ekologinė būklė nustatoma pagal šiuos biologinius indeksus: Lietuvos žuvų indeksą (LŽI), Lietuvos upių makrobestuburių indeksą (LUMI), fitobentoso indeksą (FBI) ir upių makrofitų etaloninį indeksą (UMEI). Ežerų ir tvenkinių ekologinė būklė nustatoma pagal Lietuvos ežerų žuvų indeksą (LEŽI), Lietuvos ežerų makrobestuburių indeksą (LEMI), fitoplanktono indeksą (FPI) ir makrofitų etaloninį indeksą (MEI). Mėginiai biologinių indeksų apskaičiavimui upėse ir ežeruose renkami laikantis oficialiuose dokumentuose nurodytų standartinių procedūrų. Vandens kokybė nustatoma pagal fizikinių-cheminių elementų rodikliais pagrįstas būklės klasifikavimo sistemas. Telkinių hidromorfologijos natūralumo laipsnis nustatomas pagal upių ir ežerų hidromorfologiniuose indeksuose naudojamus rodiklius, nustatomus tyrimo vietoje. Pagal biologinius, fizikinius-cheminius ir hidromorfologinius rodiklius atliekamas kompleksinis vandens telkinio ekologinės būklės įvertinimas ir, kokybės elementų rodikliams neatitikus geros ekologinės būklės reikalavimų, identifikuojamos neatitikimo gerai būklei priežastys. Paslauga taikoma taikomiesiems ir monitoringiniams tyrimams.

Fitoplanktono ir fitobentosas pirminės produkcijos, nitrogenazinio aktyvumo ir organinių medžiagų destrukcijos intensyvumo įvertinimas, įvairių pramonės įmonių nuotekų, į jų sudėtį įeinančių cheminių medžiagų poveikio biologinis testavimas. Cianotoksinų įvairovės ir jų kiekio nustatymo gamtinėje aplinkoje metodo parinkimas ir optimizavimas. Paslauga skirta fundamentiniams, taikomiesiems ir monitoringiniams tyrimams.

 

 

Kontaktiniai asmenys

Vardas: SIGITAS

Pavardė: ŠULČIUS

El. pašto adresas: [email protected]

Telefono numeris: 864591880

Atsiskaitymo būdai
Atsiskaitykite už paslaugas bankiniu pavedimu arba MTEPIS priemonėmis. Litų keitimo į eurus santykis yra 3,45280
Saugumo politika
Jūsų asmeninė informacija yra neperduodama trečiosioms šalims ir naudojama tik Jūsų užsakymui įvykdyti.